E. Bøg Madsens Fond arbejde med FN 17 verdensmål

EBMF bakker fuldt op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Da vores formål som fond er langsigtet, har vi en stærk interesse i, at kloden og økonomien udvikler sig bæredygtigt – socialt såvel som miljømæssigt. Derfor har vi et ansvar for og en interesse i at støtte op om den langsigtede, bæredygtig udvikling og vækst.

EBMF har valgt at stille skarpt på de 4 mål, hvor vi kan være med til at gøre den største positive forskel.

7. Bæredygtig energi: Sikre pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. 

For at verden skal kunne opnå bæredygtige byer og samfund, og ikke mindst for at vi skal kunne bremse klimaændringerne inden 2030, er det meget vigtigt, at al energien vi bruger, kommer fra fornybare energikilder som for eksempel vandkraft, vindkraft, bølgekraft eller solkraft.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst | Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle. 

Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030. Lige løn og vilkår for mænd og kvinder uanset alder, race, handicap. Vedvarende økonomisk vækst kræver, at der skabes job til folk samtidig med, at der tages vare på miljøet. Jobmuligheder og anstændige arbejdsforhold er vigtigt for alle aldersgrupper. Unge mennesker er specielt sårbare i forhold til arbejdsløshed.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund | Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre og robuste og bæredygtige.

Vi skal være med til at ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum. Byer, lokalsamfund og bosættelser skal gøres sikre og robuste og bæredygtige.

12. Ansvarligt forbrug og produktion | Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt.

Contact

E. BØG MADSEN FONDEN

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.

ANNO 1942

Contact