EBMF

Humlebien vidste ikke,
den ikke kunne flyve.
Den gjorde det bare.

Ejvind Bøg Madsen vidste heldigvis ikke,
at det var umuligt at opbygge en eksport af potteplanter.
Han gjorde det bare.

 • Det skrev en fynsk gartner i et mindeord, da Ejvind Bøg Madsen 8. oktober 1979 døde 62 år.
 • Ejvind Bøg Madsen på en tur over Atlanten
EBMF
historie

BØG MADSENS HISTORIE

BØG MADSENS HISTORIE

1941 grundlagde Ejvind Bøg Madsen “Bøg Madsen”.
Efter en handlesuddannelse i frøbranchen blev Ejvind Bøg Madsen 1. april 1937 ansat i frøfirmaet J.E.D Christiansen i Odense, inden han som 25-årig 1. april 1941 fik næringsbrev, og med en cykel som eneste transportmiddel begyndte at køre rundt til gartnere i og omkring Odense for at sælge sprøjtemidler og frø. Dermed lagde Ejvind Bøg Madsen spiren til Bøg Madsen A/S.

De første 25 år havde E. Bøg Madsen frøhandel kontor og butik på Store Glasvej i Odense, men planterne blev pakket hos gartner Thorvald Jensen i Stige ved Odense. I takt med at Ejvind Bøg Madsen udvidede lokaliteterne på Store Glasvej, begyndte firmaet også at eksportere planter og nellikestiklinger til England, ligesom der blev oparbejdet en betydelig eksport af liljekonvaller til USA.

1941 grundlagde Ejvind Bøg Madsen “Bøg Madsen”.
Efter en handlesuddannelse i frøbranchen blev Ejvind Bøg Madsen 1. april 1937 ansat i frøfirmaet J.E.D Christiansen i Odense, inden han som 25-årig 1. april 1941 fik næringsbrev, og med en cykel som eneste transportmiddel begyndte at køre rundt til gartnere i og omkring Odense for at sælge sprøjtemidler og frø. Dermed lagde Ejvind Bøg Madsen spiren til Bøg Madsen A/S.

De første 25 år havde E. Bøg Madsen frøhandel kontor og butik på Store Glasvej i Odense, men planterne blev pakket hos gartner Thorvald Jensen i Stige ved Odense. I takt med at Ejvind Bøg Madsen udvidede lokaliteterne på Store Glasvej, begyndte firmaet også at eksportere planter og nellikestiklinger til England, ligesom der blev oparbejdet en betydelig eksport af liljekonvaller til USA.

Ved udgangen af de første 25 år kørte Ejvind Bøg Madsen egne vogntog rundt i det meste af Europa, ligesom firmaet ydede konsultativ hjælp til andre verdensdele.
Fra en beskeden start i små kår og til tider vanskelige vilkår kunne Ejvind Bøg Madsen 1. april 1966 runde den første milepæl med 25 medarbejdere og en omsætning på omkring 8 milioner kroner.

I forbindelse med 25-års jubilæet 1. april 1966 holdt firmaet flyttedag og indviede et nyt anlæg i lejede lokaler på Lavsensvænget i Odense, hvor der bland andet blev indrettet pakkehal. Samtidig indviede Ejvind Bøg Madsen et nyt havecenter.

1. august 1969 blev E. Bøg Madsen efter 28 år som privatejet firma omdannet til aktieselskab.

1979 blev et skælsættende år i selskabets historie. Ejvind Bøg Madsen stiftede E. Bøg Madsens Fond, som har til formål, ”at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for den fortsatte beståen og udvikling af Bøg Madsen A/S og dertil knyttede selskaber på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis”.

 • ÅR FOR ÅR

 • 1941
  Bøg Madsen grundlagt af Ejvind Bøg Madsen
 • 1969
  Omdannet til et aktieselskab
 • 1979
  Stiftelse af E. Bøg Madsen fond
 • 1987
  Etablering af Bøg Madsen GMBH, Tyskland
 • 1991
  Etablering af Bøg Madsen b.v, Holland
 • ....
  2013
  Fusion af Bøg Madsen a/s og Gasa Group
 • 2014
  Etablering af Bøg Madsen Ejendomme
historie
 • ÅR FOR ÅR:

1941 – Bøg Madsen grundlagt af Ejvind Bøg Madsen
1969 – Omdannet til et aktieselskab
1979 – Stiftelse af E. Bøg Madsen fond
1987 – Etablering af Bøg Madsen GMBH, Tyskland

1991 – Etablering af Bøg Madsen b.v, Holland
….
2013 – Fusion af Bøg Madsen a/s og Gasa Group
2014 – Etablering af Bøg Madsen Ejendomme

BØG MADSEN HOLDING A/S

Bøg Madsen består i dag af følgende virksomheder:

BØG MADSEN EJENDOMME ApS
Bøg Madsen Ejendomme investere i udlejningsejendomme i Odense Centrum, tæt på gode transport- og indkøbsmuligheder, samt grønne områder. LÆS MERE

ROSBORG FOOD
Rosborg Denmark er etableret i 1980 og er i dag en af Danmarks største producenter af blomstrende mini planter. I 2013 blev ejerskabet styrket, da medarbejderne, i samarbejde med en investor gruppe, købte virksomheden. LÆS MERE

Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Følgende repræsenterer bestyrelsen for E. Bøg Madsen Fond:

 • FORMAND
  Tine Seehausen
 • Cand.merc.aud, Cand Jur, Master i Moms og afgifter. Møderet for landsretten.
 • REPRÆSENTANT FOR FAMILIEN
  Nina Bøg Madsen
 • Adm. Direktør
 • LEDENDE MEDARBEJDER
  Anna Rabjerg
 • Regnskabschef Bøg Madsen Holding A/S

Bestyrelsens aktiebesiddelse
Ingen af bestyrelsens medlemmer ejer aktier i fondens datterselskaber og/eller associerede virksomheder.

Bestyrelsen
Formål

FORMÅL

Fonden kan erhverve interesser i virksomheder som bestyrelsen efter almindelige forretningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhverve til fonden. Det er Fondens formål at yde støtte til stifterens familie – i første række dennes descendenter og disses ægtefæller samt disses efterkommere. Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren selv eller en med ham samlevende ægtefælle. Det et endvidere Fondens formål at yde understøttelse til fungerende eller forhenværende medarbejdere, evt medarbejderens enker eller livsarvinger, hvor der foreligger økonomisk trang, herunder i tilfælde af sygdom, ulykke eller alderdom. Fonden kan endelig yde støtte til gartnerierhvervet på Fyn. Fondsbestyrelsen bestemmer under iagttagelse af lov om erhvervsdrivende fonde §§ 40-43 formen for og omfanget af støtte og bidrag, ligesom bestyrelsen afgør, hvorvidt støtten fra Fonden skal ydes efter eller uden ansøgning.

Formål
Legat

E. BØG MADSENS LEGAT

HVEM OG HVAD KAN DER SØGES TIL

E. Bøg Madsens fond støtter initiativrige unge inden for gartneri erhvervet til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved et studie ophold i udlandet. E. Bøg Madsens legat er en spændende mulighed, hvis du vil ud i verden og samle internationale erfaringer til dit CV.

Du behøver ikke allerede være uddannet eller være under uddannelse som gartner, men E. Bøg Madsens Fond håber, at du gennem dit udlandsophold får øjnene op for alle de spændende udfordringer og muligheder der er i erhvervet.

Du skal være indstillet på, at dit ophold skal vare i minimum 2-3 måneder. Legatet dækker din rejse og dit ophold. Der er ikke afsat et bestemt beløb du kan søge. Du opfordres til at skrive en ansøgning, hvor du beskriver, hvad du har lyst til og hvad du brænder for. Så vil E. Bøg Madsens Fonden i samarbejde med Kold College og internationale producenter hjælpe dig med at få tilrettelagt et spændende studieophold.

Ansøgningsfristen er den 1. maj og legatet uddeles på Odense Håndværker- og Industriforenings årlige diplom- og medaljefest.

Send din ansøgning til:

Kold College
Landbrugsvej 55
5260 Odense S
mrk. E. Bøg Madsens studielegat

Legat
UDLODNINGER

UDLODNINGER

ODENSE BLOMSTERFESTIVAL

E. Bøg Madsen Fonden har i mange år været stolt sponsor af Odense Blomsterfestival. Gennem disse år har E. Bøg Madsen Fonden været med til at skabe rammerne i og omkring festivalen, som hvert år giver anledning til mange hyggelige og blomsterfyldte stunder i Odenses bymidte. Herunder kan du se billeder fra de seneste par år.

2020

Den verdensomspændende coronapandemi satte en stopper for den måde, Odense Blomster Festival normalt afholdes. Der måtte derfor tænkes i nye baner, og det endte med at Odense Blomsterfestival og H.C. Andersen Festivals uddelte 50.000 gratis planter til Odenses borgere og gæster ved en ekstraordinær blomsterhappening støttet af E. Bøg Madsens Fond.

2022

Kronprinsesse Mary indviede officielt den 23. udgave af Odense Blomsterfestival 2022. Under temaet ‘Den eventyrlige have’ byder de fire fortryllende dage på et væld af kreative og smukke blomster- og planteudsmykninger på Flakhaven og rundt omkring i Odense bymidte, men også DM i blomsterkunst, underholdning, inspiration og aktiviteter for de mindste. E. Bøg Madsen Fonden var stolt sponsor.

UDLODNINGER
Contact

E. BØG MADSEN FONDEN

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.

ANNO 1942

Contact