Work

Støtte til gartnerierhvervet på Fyn.

Støtteområdet er delt op i tre under kategorier

Direkte til et fynsk gartneri:

Der kan søges økonomisk støtte til tiltag med fokus på energi og bæredygtighed. Støtten skal søges til et konkret tiltag, som skal iværksættes inden for en periode på 12 mdr.

Forskning og udviklingsprojekter inden for gartnerierhvervet

Uddelinger sker efter bestyrelsens grundige vurdering af det enkelte projekt. Der kan ikke, vedrørende forskning- eller udviklingsprojekter ydes støtte til forsøg eller projekter, der alene er til gavn for enkeltpersoner eller et enkelt gartneri.

Rejse legat

Der kan søges støtte til enkeltpersoner, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse inden for dansk gartneri til gennemførelse af uddannelse ved udenlandske læreanstalt eller praktikophold.

Hvordan søges der

Der skal sendes en begrundet ansøgning til fonden. Ansøgningen skal indeholde på hvilken baggrund der søges støtte samt budget.
Forud for udbetaling udbeder fonde dokumentation for anvendelse og kvitteringer.

Vi skal gøre opmærksom på, at legat er skattepligtig indkomst, og at alle fonde mv. ifølge lovgivningen er forpligtet til at give skattemyndighederne oplysning om navn, cpr-nummer samt legatets størrelse for den enkelte legatmodtager. Dog bortset fra rejse legatet hvor støtten ikke er skattepligtig, da der kun ydes støtte til afholdte rejseomkostninger; så som fly, tog, forsikring, logi mm.

Work
Contact

E. BØG MADSEN FONDEN

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.

ANNO 1942

Contact