Work

Støtte til fungerende eller forhenværende medarbejdere

Der kan yde støtte til forhenværende medarbejdere ved Bøg Madsen A/S, medarbejderens enker eller livsarvinger, hvor der foreligger økonomisk trang, herunder i tilfælde af sygdom, ulykke eller alderdom
Medarbejdere skal have været ansat i perioden 1979-2012. Medarbejderens enker eller livsarvinger, skal kunne dokumentere den familiære forbindelse, og den afdødes ansættelse i Bøg Madsen A/S.

Der kan ydes støtte til

Uddannelse:

Vi kan yde støtte til omskoling og/eller efteruddannelse der sigter mod at forbedre den tidligere medarbejders muligheder på arbejdsmarkedet.

Bolig:

Der kan ydes støtte som tilskud til el, vand og varme regninger.
Støtte til flytning eller boligindskud.
Støtte til etablering af nye forsyningskilder (f.eks, varmepumpe, fjernvarme)

Sygdom og dødsfald:

Der kan ydes støtte i tilfælde af sygdom, f.eks. støtte til hjælp af behandling, rekreationsophold, psykologhjælp.
Støtte til anskaffelse af hjælpemidler, briller mm
Støtte til tandlæge.
Støtte i forbindelse med dødsfald, begravelseshjælp.

Hvordan søges der

Der skal sendes en begrundet ansøgning til fonden. Ansøgningen skal indeholde på hvilken baggrund der søges støtte samt budget.
Forud for udbetaling udbeder fonde dokumentation for anvendelse og kvitteringer.

Vi skal gøre opmærksom på, at legat er skattepligtig indkomst, og at alle fonde mv. ifølge lovgivningen er forpligtet til at give skattemyndighederne oplysning om navn, cpr-nummer samt legatets størrelse for den enkelte legatmodtager. Dog bortset fra rejse legatet hvor støtten ikke er skattepligtig, da der kun ydes støtte til afholdte rejseomkostninger; så som fly, tog, forsikring, logi mm.

Work
Contact

E. BØG MADSEN FONDEN

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.

ANNO 1942

Contact