Work

Støtte til stifterens familie

I første række dennes descendenter og disses ægtefæller samt disses efterkommere.
Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren selv eller en med ham samlevende ægtefælle.

Hvordan søges der

Ansøgninger skal én gang årligt indsendes via mail.

Vi skal gøre opmærksom på, at legat er skattepligtig indkomst, og at alle fonde mv. ifølge lovgivningen er forpligtet til at give skattemyndighederne oplysning om navn, cpr-nummer samt legatets størrelse for den enkelte legatmodtager. Dog bortset fra rejse legatet hvor støtten ikke er skattepligtig, da der kun ydes støtte til afholdte rejseomkostninger; så som fly, tog, forsikring, logi mm.

Work
Contact

E. BØG MADSEN FONDEN

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.

ANNO 1942

Contact